Inventering av konstgräsplaner, fotbollshallar och Kulan-anläggningar i Sverige

Nedan en förteckning på den inventering av landets konstgräsplaner, fotbollshallar och Kulan-anläggningar som görs fortlöpande.

Inventering - konstgräsplaner, hallar, Kulan i Sverige (Rev 3 nov 2016) (PDF-dokument, 427 kB)

Samt en totalöversikt, baserad på den inventering som görs, dels av läget per november 2016 och dels utvecklingen av antal konstgräsplaner/hallar från 2010 och framåt.

Totalöversikt och utveckling av konstgräsplaner och hallar (PDF-dokument, 881 kB)