Miljö & Energi

På dessa sidor hittar du, förutom svensk fotbolls energi- och miljöpolicy, även information om, länkar till och goda exempel på bland annat energibesparande åtgärder, miljövänliga och alternativa energikällor.

Klicka på rubrikerna under Miljö & Energi i vänster kolumnen för mer information:

  • Under rubriken Energi- och miljöpolicy hittar du policydokumentet i sin helhet.
  • Energifonden - SvFF:s och E.ON:s samarbetsprojekt för att stimulera fotbollsföreningar till olika energibesparande åtgärder. Under denna rubrik hittar du länkar med ytterligare råd och tips och mer detaljerad information om ansökningsmöjligheter, kriterier, förfarande. Även uppgift på de klubbar som beviljats bidrag och redovisningsblanketten av genomfört projekt etc.
  • Under Utbildning hittar du RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsmaterial "KlimatSmart Förening" - en hjälp för idrottsföreningar att med ökat miljötänkande bland annat kunna få ner sina driftskostnader.
  • Markvärme/Alternativa energikällor - med exempel på alternativa uppvärmningssätt av konstgräs.