E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond för energibesparande åtgärder på fotbollsanläggningar

Ur E.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond kan ni som fotbollsförening söka bidrag för alternativa energikällor och/eller energibesparande åtgärder på er fotbollsanläggning.

Ytterligare och mer detaljerad information om Energifonden, kriterierna för bidrag och ansökningsförfarande m.m. hittar ni via denna direktlänk till Energifonden.

I vänsterkolumnen återfinns dels blanketten för redovisning av avslutat energiprojekt och dels anges de fotbollsklubbar i landet, som beviljats bidrag ur Energifonden.