Utbildning

Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett utbildningsmaterial "KlimatSmart Förening", som en hjälp för idrottsföreningar i sitt miljöarbete för att bl.a. kunna hålla nere sina driftskostnader.
Mer information hittar du på på RF:s hemsida via nedanstående länk:

Läs mer om "KlimatSmart Förening"