Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Medicinska kommittén angående nickningar

En debatt pågår där det diskuteras att nickar har förbjudits för unga spelare i USA och man ställer sig frågan om vi i Sverige bör göra detsamma. Grunden till debatten är en skotsk studie som visar på att minneskapaciteten hos försökspersoner är nedsatt ett dygn efter utsatthet för nickningar och återgår sedan till att vara normal vid uppföljning.

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Ny säsong – utnyttja Spelklar


Vi närmar oss en ny fotbollssäsong med alla dess möjligheter. Under 2015 lanserade SvFF och Folksam i samarbete med Aleris tjänsten Spelklar, kostnadsfri skade- och försäkringsrådgivning för spelare i Svenska Fotbollförbundets föreningar.
Under det första året var det färre än väntat som utnyttjade rådgivningen. Inför den nya säsongen kommer ytterligare insatser att göras för att spelare och ledare i SvFF:s föreningar fullt ut ska få kunskap om Spelklar och i förlängningen utnyttja möjligheten till rådgivning i högre grad.

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Minskad skaderisk genom utbildning

30 procent av alla idrottsskador är fotbollsrelaterade och skaderisken är hög redan i unga år. Vissa av skadorna är svåra att förebygga men många kan förhindras med rätt kunskap.
SvFF och sportskyddsföretaget Rehband gör nu en gemensam satsning för att förbättra skadestatistiken. Projektet bygger på ett utbildningsprogram som skapar möjlighet för våra föreningar att öka förebyggandet av fotbollsrelaterade skador

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter