Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Ny säsong – utnyttja Spelklar


Vi närmar oss en ny fotbollssäsong med alla dess möjligheter. Under 2015 lanserade SvFF och Folksam i samarbete med Aleris tjänsten Spelklar, kostnadsfri skade- och försäkringsrådgivning för spelare i Svenska Fotbollförbundets föreningar.
Under det första året var det färre än väntat som utnyttjade rådgivningen. Inför den nya säsongen kommer ytterligare insatser att göras för att spelare och ledare i SvFF:s föreningar fullt ut ska få kunskap om Spelklar och i förlängningen utnyttja möjligheten till rådgivning i högre grad.

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Minskad skaderisk genom utbildning

30 procent av alla idrottsskador är fotbollsrelaterade och skaderisken är hög redan i unga år. Vissa av skadorna är svåra att förebygga men många kan förhindras med rätt kunskap.
SvFF och sportskyddsföretaget Rehband gör nu en gemensam satsning för att förbättra skadestatistiken. Projektet bygger på ett utbildningsprogram som skapar möjlighet för våra föreningar att öka förebyggandet av fotbollsrelaterade skador

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Per Renström om skallskador i elitfotbollen

Skallskador i elitfotbollen är ett problem som uppmärksammas allt mer. Från säsongen 2015 införs en ny regel som ger matchläkare tillgång till repriserade TV-bilder för att kunna bedöma inträffade huvudskador. Förbundsläkare Per Renström intervjuas om arbetet för att bättre hantera misstänkta huvudskador under match.

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Att anlita idrottspsykologisk rådgivare

Glädjande nog är idrottspsykologi ett ämne på frammarsch och såväl internationellt som nationellt blir en idrottspsykologisk rådgivare vanligare och vanligare i fotbollsverksamheten. De föreningar och klubbar som noterat vinsterna och fördelarna med att ha idrottspsykologiska rådgivare med i sina ledarteam blir fler och fler.
Med tanke på den ökande efterfrågan på idrottspsykologisk kompetens vill SvFF bistå med vissa rekommendationer.

Kategori: Antidoping, medicin & vetenskap

Så äter allsvenska spelare

Kostundersökning

Kostmedvetenheten hos allsvenska spelare och klubbar borde vara bättre. Det visar den undersökning som kostrådgivaren Henning Svendsen och läkaren Ulf Ståhle gjort för SvFF:s och SEF:s räkning. "Det skiljer ljusår i kostmedvetenhet mellan allsvenska spelare och individuella elitidrottare", säger Henning Svendsen.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter