Medicinska kommittén (MK)

MED:s målsättning är att med fysiologisk, medicinsk och beteendevetenskaplig metodik, byggd på vetenskaplig grund och deltagande i fotbollsrörelsens utbildningsverksamhet medverka till att höja fotbollens kvalitet.

Vår ambition är att på dessa sidor tillhandahålla diverse information relevant för vårt verksamhetsområde.

I Medicinska kommittén ingår

 • Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
 • Mats Börjesson, Västra Frölunda (vice ordf)
 • Helena Andersson, Stockholm (adjungerad )
 • Markus Waldén, Kristianstad
 • Sverker Nilsson, Tvååker
 • Urban Johnsson, Halmstad
 • Jon Karlsson, Floda
 • Anne Fältström, Jönköping
 • Annica Näsmark, Sundbyberg
 • Per Renström, SvFF (förbundsläkare, adjungerad)
 • Lars Peterson, Göteborg (adjungerad)
 • Joakim Törn (riksinstruktör i medicin, sekr)