Ett årsmöte i känslornas tecken

Ramin Kiani vid årsmötet

Svenska Fotbollförbundet 112:e årsmöte i Stockholm gick i känslornas tecken. SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, som omvaldes för ett femte år, inledde med att berätta om hur satsningen "Alla är olika – olika är bra" genomförts hittills och hur den ska fortleva. Där talade även riksinstruktören Ramin Kiani, som var med och vann EM-guld med F19 som ledare i somras, om sin flykt för 30 år sedan från Iran till Sverige och de utmaningar det förde med sig - inte minst vid ankomsten till Sverige. Årsmötesdeltagarna gav Ramin en lång och hjärtlig applåd.

Under årsmötet gav sedan såväl ordförande Nilsson och generalsekreteraren Håkan Sjöstrand uppmärksamhet åt de möjligheter flyktingar, nyanlända och ensamkommande barn innebär för fotbollen. På många orter har det bidragit till att klubbar och lag kan spela vidare.

SvFF ska under året med handling, fonder och forskning visa vilken nytta fotbollen har för samhället.

- Om fotbollen redan nu anses vara en god samhällsaktör, så ska vi visa det med ännu mer fakta framöver, sa Håkan Sjöstrand.

Något som hälso-sjukvårds och idrottsansvarige ministern Gabriel Wikström, som ledde årsmötet, intygade:

- Mottagandet Sverige klarat i och runt flyktingsituationen ifjol, och det idrotts- och fotbollsrörelsen gör, innebär att det finns framtidstro. Genom fotbollen får många en meningsfull verksamhet och en låg tröskel in i samhället, menade Wikström.

Även UEFA:s representant, Karen Espelund, från Norge, kommenterade SvFF:s tydliga ställning i frågor om såväl flyktingsituationen, mobbing, jämställdhet, rasism och hbtq-frågan

Karen Espelund- Jag vill gratulera Sverige till ert arbete och tydliga ställningstagande i dessa frågor. Även tacka Sverige, Lennart Johansson, Lars-Christer Olsson och Lars-Åke Lagrell för viktiga internationella insatser och för sammanhållningen i Norden.

- Det som hänt i FIFA är långt ifrån vårt förbunds och klubbars arbetssätt i Norden. Vi har en helt annan transparens, det måste bli bättre nu, fortsatte Karen.

Grälls, Frebran och Larsson. Foto: SvFFValen föll enligt valberedningens förslag: ordföranden Karl-Erik Nilsson omvaldes i ett år, ledamöterna Rose-Marie Frebran och Annelie Larsson i två år, samt nyval av Annika Grälls i två år till förbundsstyrelsen.

Vidare röstades stadgeändringarna igenom som innebär dels en begränsning av hur länge man ska kunna ha ett förtroendeuppdrag i ett av fotbollens olika organ. Nu blir gränsen vid tolv år. Det underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel och dessutom ska endast den som fyllt 18 år anses valbar. Samt att förbundsordföranden från 2017 års årsmöte ska väljas på två års (i enhetlighet med vad som gäller för övriga styrelseledamöter).

- Men för förbundsstyrelsen och dess kommittéer bör siffran vara 40% 2017 när det gäller representation av kvinnor, det är inte slutmålet, men en början, sa Karl-Erik Nilsson och sjösatte ett mentors- och adeptprogram för unga ledare som kopplats till det.

Även ett program som kallas "Plus 10.000" för att rekrytera 10.000 nya kvinnliga ledare de kommande fem åren.