Ingen Fair Play Trophy läsåret 17-18

Svenska Fotbollförbundet har beslutat att inte driva turneringen Fair Play Trophy läsåret 2017-2018. Intresset för turneringen har varit förhållandevis svalt de senaste åren och dessutom har viktiga samarbetspartners för turneringen hoppat av. Därför väljer förbudnet att istället satsa på ett mer långsiktigt och strategiskt arbete för samverkan med skolan fram över.

Under flera års tid har "LFPT" varit en klassturnering där man har utsett distriktsvinnare genom resultat. Detta harmoniserar inte med SvFF´s regelverk kring resultat i barn- och ungdomsfotbollen. Till läsåret 16/17 gjordes en del förändringar för att anpassa tävlingen till nya reglerna. Tävlingen utgick ändå från samma grundkoncept vilket gjorde den svårarbetat och otydlig för deltagande klasser och arrangörer.

Skolidrottsförbundet och Postnord har varit viktiga samarbetspartner till tävlingen. Inför läsåret 17/18 har Skolidrottsförbundet meddelat oss att de inte fortsätter p g a organisatoriska förändringar. Även Postnord har meddelat att de inte längre kommer stötta tävlingen ekonomiskt.

Svenska Fotbollförbundet har därför beslutat att tävlingen tar uppehåll under läsåret 17/18. Intentionen är att tillsammans med distrikten inför läsåret 18/19 ta fram ett helhetskoncept för "Fotboll i skolan", där en ny version av LFPT ingår.

Tanken med ett helhetskoncept för hela grundskolan, med olika delmål för årskurserna, känns viktig för framtiden. Då kan "Fotboll i skolan" vara ett sätt för idrotten fotboll att komma in i skolans verksamhet på ett naturligt sätt som specifik idrott. Det blir också kopplat till vårt gemensamma värdegrundsarbete. I det koncept kan även "LFPT" att ingå på ett naturligt sätt med ett reviderat innehåll.

För mer information, läs på www.fogis.se/fotboll-i-skolanunder fliken "Fotboll i grundskolan".