Landslagets Fair Play Trophy

Landslagets Fair Play Trophy förändras

Det nya konceptet kommer att starta upp under hösten. Syftet med föränderingen är att anpassa konceptet till ett tävlingsbeslut att inte tillåta tävlinsspel för barn upp till 12 år. Det anpassas även till skolans möjligheter att Fair Play kan bedrivas i skolarbetet. Konceptet kommer att utvecklas efter hand.

Landslagets Fair Play Trophy i framtiden

LFPT 2012/13Här kommer inom kort en beskrivning om framtidens turnering som kommer att knyta ännu mer till Fair Play och skolan. Matchresultaten tonas ner och tävlingen kommer fr.o.m. i höst att omfatta även årkurs 4 och 5 med olika delmål. Vinnaren utses bland de deltagande klasserna från årskurs 6. Landslagets Fair Play Trophy blir en del av Fotboll i skolan.

Fair Play betyder ärlig, schysst och hjälpsam - och är turneringens motto. I stället för gula och röda kort får man i den här turneringen Grön kort när man uppträder extra sportsligt. Med Fair Play menar vi också att alla ska ta avstånd från fusk, våld och mobbing - inte bara på fotbollsplanen utan också i skolan och i umgänget med kompisarna.

Mer information om det nya konceptet kommer finnas här inom kort och kan laddas ner i pdf-format.