Information om Svenska Skolidrottsförbundet

Logotyp Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet är organisationen för landets alla skolidrottsföreningar och deras medlemmar. Förbundets idé ar att ge barn och ungdomar möjlighet till motion genom intressanta och spännande aktiviteter som lägger grunden för god hälsa och sunda vanor.

Skolidrottsförbundet har tre verksamhetsområden.

Motionsverksamheten

Den bjuder in alla att delta i bland annat Skoljoggen, världens största löparrangemang för barn och ungdomar, Hälsoresan och Landslagets Fair Play Trophy, världens största inomhusturnering i fotboll.

Tävlingsverksamheten

Den arrangerar nationella och lokala tävlingar för alla skolidrottsföreningar, skol-SM och skol-DM, i olika idrotter. Förbundet verkar även för ett svenskt deltagande i internationella tävlingar, skol-VM, arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet.

Utbildningsverksamheten

Den uppmuntrar ungdomar att bli ledare och utveckla förståelse för demokratins grunder genom praktiskt arbete i en skolidrottsförening.

Skolidrottsförbundet grundades 1915. Det är ett kategoriförbund inom Riksidrottsförbundet och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.