Kontaktpersoner i distrikten

Vänd dig till följande kontaktperson i ditt distrikt om du har frågor eller vill ha mer information:

Blekinge Fotbollförbund Bohusläns Fotbollförbund
Sven-Olof Bergman Helena Kolthoff
a) 0733-223333 mobil: 070-4674465
svenolof.bergman@blekingefotboll.se helene.bff@gmail.com
Dalarnas Fotbollförbund Dalslands Fotbollförbund
Niklas Ribjer Maria Pettersson
a) 023-45474, 070-7681187 a) 0530-101 81
niklas.ribjer@dalaidrotten.se dalslandsff@telia.com
Gestriklands Fotbollförbund Gotlands Fotbollförbund
Urban Ivarsson Hardy Hanquist
a) 070-3081270 mobil: 070-9145914
urban.ivarsson@gastidr.se hardy@gotlandsff.se
Göteborgs Fotbollförbund Hallands Fotbollförbund
Rolando Moncada Anna Lundqvist
a) 031-761 07 02 a) 035-265 20 23
rolando.moncada@gbgfotboll.se anna@hallandsff.se
Hälsinglands Fotbollförbund Jämtland/Härjedalens FF
Anna-Lena Backlund Daniel Doverlind
a) 070-1748616 a) 072-240 32 45
albacklund@hotmail.com daniel.doverlind@jhidrott.rf.se
Medelpads Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund
C-O Fröberg Roger Sjöström
a) 070-5816289 a) 070-6266747
froberg@sundsbruk.se roger.sjostrom@norrbottensff.bd.se
Skånes Fotbollförbund Smålands Fotbollförbund
Magnus Palmén Anna Malmén
a) 040-590216 a) 036-34 54 50
magnus.palmen@skaneboll.se anna.malmen@smalandsfotbollen.se
Stockholms Fotbollförbund Södermanlands Fotbollförbund
Helena Rydh Norin Lena Pettersson
a) 08-444 75 29 a) 070-3530630
helena.rydh-norin@stff.se lenapetterssonhem@gmail.com
Upplands Fotbollförbund Värmlands Fotbollförbund
Lotta Törnqvist Fredrik Sandström
a) 018-4306073 a) 010-4764742
lotta@upplandsff.se fredrik.sandstrom@varmlandsff.se
Västerbottens Fotbollförbund Västergötlands Fotbollförbund
Lars Lindgren Lisa Larsson
a) 070-577 62 63 a) 0500-40 11 05
lars@vffboll.ac.se lisa@vastgotafotboll.org
Västmanlands Fotbollförbund Ångermanlands Fotbollförbund
Johan Becker Sven Lundberg
a) 010-476 48 38 a) 070-3342900
johan.becker@vstm.rf.se svenlundberg@comhem.se
Örebro Läns Fotbollförbund Östergötlands Fotbollförbund
Daniel Lindahl Dan Elofsson
a) 019-17 55 52 a) 010-476 50 62
daniel.olff@orebro.rf.se dan.elofsson@osterg.rf.se