Traktamente

  • Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som medför faktisk övernattning utanför domarens bostadsort (= vanliga verksamhetsort). Den vanliga verksamhetsorten för domaren omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från domarens bostad.
  • Traktamentsersättningarna skall följa Skatteverkets bestämmelser i såväl tid som ersättning. Dock skall 105:- i nattraktamente utgå om kvitto på kostnader vid övernattning ej uppvisas.
Avresa Traktamente Hemkomst Traktamente
Före kl. 12.00 220:- Före kl. 19.00 110:-
Efter kl. 12.00 110:- Efter kl. 19.00 220:-
  • Om Svenska Fotbollförbundet eller förening bekostar måltider skall avdrag göras enligt följande:

- För frukost: 44:-
- För lunch eller middag: 77:-
- För lunch och middag: 154:-
- För frukost, lunch och middag: 198:-

  • (Vid halvt dagtraktamente görs avdrag med halva beloppet.)