Namnändring på förening

Är er förening på väg att byta namn? Läs mer här om hur det går till att namnändra.

Hur går man tillväga?

När ni vill ändra ert namn rör det sig i det första läget om en rent föreningsintern fråga. Det krävs ett årsmötesbeslut och en korrigering av namnet i föreningsstadgarna för att det ska vara ett giltigt beslut.

Efter det att föreningen beslutat om saken är det dags att ansöka om en namnändring.

Ansökan om namnändring sker digitalt i IdrottOnline, Ansökan om namnändring. Till detta bifogas en kopia på årsmötesprotokoll som redovisar att föreningen beslutat om namnbyte.

En förening kan när som helst välja att namnändra. SvFF har dock genom åren funnit det mindre lyckat att föreningar i förbundsserierna (som lägst divison 3, herrar, och division 1, damer) byter namn mitt under den traditionella tävlingssäsongen. Därför godkänns byte av föreningsnamn för dessa föreningar endast om synnerliga skäl föreligger under perioden 1 april - 14 november.

Krav på namn och blankett för namnändring

Det finns generella krav på vilka namn som kan användas av SvFF:s medlemsföreningar. För mer information om detta se här.