Fotboll i grundskolan

Folder - Fotboll i GrundskolanSyftet med ämnet Fotboll i grundskolan är att:

  • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
  • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
  • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
  • Verka för Fair Play i hela skolan.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Specialdistriktsförbunden (SDF) vill utveckla skolor med så kallad fotbollsprofil. En etablering av fotbollsverksamhet i skolan finns i många av landets kommuner. Fotbollsintresserade flickor och pojkar får därmed möjlighet att inom ramen för skoldagen utöva sin favoritidrott. Det ger också goda möjligheter för skola och förening att samverka kring idrottens grundvärderingar som till exempel fair play, allas lika värde samt en drog- och dopningsfri idrott.

För svensk fotbolls utveckling både kort- och långsiktigt är det av stort värde och därför vill SvFF och SDF aktivt stärka denna verksamhet.


Kontaktperson på Svenska Fotbollförbundet

Mika Sankala, tel 070-346 20 81