Handbok för fotboll i grundskolan

Inom kort kommer vi att ge ut en ny folder "Handbok för fotboll i grundskolan". Där hittar du information om våra två olika spår för fotboll i grundskolan.

"Fotboll för alla" riktar sig till alla skolor och alla elever på grundskolan.

"Certifierade grundskolor" riktar sig till åk 7-9.