Information om ansökan inför nästa NIU-period (start ht-19)

Nästa NIU-period börjar ht-19, och tidsplanen för ansökan är följande:

Augusti 2017: Kriterierna för NIU-fotbollsgymnasiet publiceras.

Augusti 2017: Ansökan för nästa NIU-period öppnas.

15 oktober 2017: Ansökningssidan för nästa NIU-period stängs.

31 december 2017: Besked om tillstyrkan/avstyrkan lämnas senast.

Januari 2018: Skolorna som har fått tillstyrkan från SvFF kan söka tillstånd för NIU från Skolverket/Skolinspektionen.

Skolorna som har fått tillståndet startar verksamheten hösten 2019.

Certifieringskraven bygger på dokumentet som RF har tagit fram tillsammans med alla SF, och har en gemensam del (vanlig text) som gäller för alla SF.

Under varje rubrik har Svenska Fotbollförbundet gjort sin specifikation (kursiv text) av grundförutsättningar samt de faktorer som ska bedömas innan tillstyrkan/avstyrkan.

I själva ansökningsformuläret beskriver skolan hur de jobbar för att uppfylla kriterierna.