Information om ansökan inför nästa NIU-period (start ht-19)

Nåsta NIU-period börjar ht-19, och tidsplanen för ansökan är följande:

Augusti 2017 Kriterierna för NIU-fotbollsgymnasiet publiceras

Augusti 2017 Ansökningssidan för nästa NIU-period öppnas

15/10 Ansökningssidan för nästa NIU-period stängs.

31/12 -17 Besked om tillstyrkan/avstyrkan lämans senast.

Januari 2018 Skolorna som har fått tillstyrkan från SvFF kan söka tillstånd för NIU från Skolverket/Skolinspektionen.

Skolorna som har fått tillståndet startar verksamheten hösten 2019.