LIU - certifieringskriterier och ansökan

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) utfärdar i samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) certifiering av gymnasieskolor med fotbollsprofil (LIU). Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de gymnasieskolr som erbjuder Idrottsspecialicering 1 och 2 (fotboll) inom ämnet Idrott och hälsa.

Certifierad blir den gymnasieskolan som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

Ansökningssidan kommer att öppnas under augusti 2017.

Certifiering

  • Studieplan

Skolan följer SvFF´s studieplan ("Nya studieboken för LIU"). för Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (Fotboll). En utvärdering av genomförd studieplan ska fyllas i årligen enligt mall från SvFF.

  • Lektioner/träning (teori och praktik)

Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Verksamheten omfattar minst två lektioner/vecka. Skolan erbjuder träning anpassat för fotboll året om. Regelbunden målvaktsträning 1 ggr/vecka ska ingå.

  • Lärare/instruktör

Den ansvariga läraren/tränaren är utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning, nivå UEFA A. Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt rapporterar till SDF. Övriga instruktörer bör ha genomgått lägst B-ungdom alt. UEFA B. Målvaktsträning bör ledas av utbildad Mv-instruktör, lägst Mv B-diplom. Samtliga instruktörer deltar i SvFF/SDF:s årliga fortbildning för skolinstruktörer.

  • Samverkan

Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträff minst en (1) gång per läsår med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering.