Nationella Idrottsutbildningar - Elitfotboll

För läsåret 17/18 finns det 1110 elevplatser per år fördelade på 68 skolor runt om i Svenska Fotbollsförbundets 24 distrikt.