Nationella Idrottsutbildningar - Fotboll

För läsåret 18/19 finns det 1100 elevplatser per år fördelat på 68 skolor runt om i Svenska Fotbollförbundets 24 distrikt.

Från och med läsåret 19/20 finns det 1400 elevplatser per år fördelade på 73 skolor runt om i Svenska Fotbollförbundets 24 distrikt.

Nedan finns en lista över de 68 NIU-fotbollsgymnasier som finns idag (1100 elevplatser/år). Listan kommer att uppdateras med nya uppgifter så fort vi har fått bekräftelse från Skolverket vilka av våra certifierade skolor har fått tillståndet att bedriva ämnet "Specialidrott - Fotboll" från ht-19. Dettta sker senast i början av augusti 2018.

NIU-fotbollsgymnasier t o m läsåret 18/19.