Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU) - fotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista NIU-fotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till NIU-fotbollsgymnasier kommer att sker via SvFF´s ansökningssida senast 1 december. Ansökningssidan för hösten -19 kommer att öppnas i början av augusti 2018. För mer information om hur ansökning och antagning går till vid respektive gymnasieskola, kontakta den berörda NIU-fotbollsgymnasiet.

Antagning

Gymnasieskolan, SvFF/SDF och samarbetsföreningarna samverkar vid antagningen, gymnasieskolan är ansvarig.

Kvalitetskrav

Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för verksamheten vid Elitfotbollsgymnasier. Verksamheten redovisas i Verksamhetsplanen som skickas i årligen (under höstterminen).

Elevrekrytering

Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid.

Ansvarig lärare/tränare

Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst UEFA Elit Youth. Utbildad målvaktstränare lägst MV B ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka.

Träning

Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. NIU-fotbollsgymnasier ska ha tillgång till en fullstor plan (konstgräs eller naturgräs) alternativt hall (konstgräs) som möjliggör året runt träning, samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning

Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter

Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella Idrottsutbildningar - NIU-kriterier (PDF-dokument, 235 kB).