Välkommen till SvFF:s sidor om Idrottslyftet och Föreningsutveckling m.m.

Välkommen till Medlemsavdelningen!
Vi samordnar och utvecklar aktuella frågor som rör de organisationer som är medlemmar i SvFF och de organisationer som SvFF är medlemmar i.
Vår verksamhet består i ett antal utvecklingsuppdrag och projekt vars inriktning till stor del är av organisatorisk, strukturell och samhällsnyttig karaktär. Aktuella satsningar just nu är Förbundsutveckling, Idrottslyftet och Föreningsutveckling.