Enkätundersökning

Svensk fotbolls mål för föreningsutveckling under åren 2011-2013

  • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2013 har en plan för ledarförsörjning.
  • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2013 har en "levande" policy, som är framtagen med stor delaktighet, och bygger på FSLL
  • Att minst 60 % av alla barn- och ungdomsföreningar senast 2013 har en verksamhetsplan till grund för sitt arbete.
  • Senast 2013 ska minst 60 % av föreningarna genomfört en utbildning i Idrottens föreningslära (IFL).

Hösten 2011 genomfördes en utvärdering av svensk fotbolls föreningsutveckling. En enkätundersökning genomfördes under en veckas tid. 200 föreningar från hela landet, av olika storlek och i olika divisioner fick möjlighet att svara. 117 svar kom in. Det är en svarsfrekvens på 59, 7 %.

Föreningsenkäten visar bl a att;

  • 73,3 % av föreningarna har en nedskriven policy och att ca 40 % även levandehåller den.
  • 41,4 % av föreningarna har en plan för hur de utbildar ledare och 69, 8 % skickar regelbundet sina ledare på tränarutbildningen

MEN

  • Endast 4, 3 % av föreningarna har en nedskriven plan för hur de rekryterar ledare
  • Endast 12, 2 % har genomfört en utbildning i Idrottens Föreningslära

Läs mer i rapporten (PDF-dokument, 115 kB).