Verktygslåda

På den här sidan hittar du de bästa av material för ett lyckat arbete med föreningsutveckling.Vinna eller försvinna

Titta på filmerna och ställ följande frågor:
Hur har vi det i vår förening? Vad behöver vi göra? Hur ska vi göra? Vem/vilka ska göra det? När ska det göras?


Fotbollens spela lek och lär
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till och ska ses som inriktning för barn- och ungdomsfotbollen.
FSLL ska hjälpa landets fotbollsföreningar att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll. Ambitionen är att alla ska ha en gemensam plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.
Broschyren i pdf (PDF-dokument, 1,8 MB)Fotbollens policyguide

Policy är en gemensam linje för fotbollföreningens verksamhet
och stöd till alla ledare för att ta ställning i olika frågor.
Policyn är ställningstaganden som vi i föreningen gör inom ett antal områden samt är ett stöd för medlemmarna i relationen till varandra och i hur vi löser olika verksamhetsfrågor. I "Fotbollens policyguide" rekommenderar vi att ett policydokument tas fram med stor delaktighet av föreningens medlemmar och inte minst hålls levande i en ständigt pågående dialog på styrelsemöten, tränarträffar, spelarmöten, föräldramöten och utbildningar.

Fotbollens ledare
REKRYTERA - UTVECKLA - BEHÅLLA
Hur går det till i praktiken när någon ska rekryteras? Vem gör vad? Vilka delar sköter styrelsen respektive valberedningen? Hur lockar vi människor att engagera sig i just vår förening? Och vad får du tillbaka av att vara fotbollsledare?
Strategiskt ledarrekryteringsarbete
Med ett offensivt och strategiskt arbete för att rekrytera - utveckla- behålla ledare så står er förening väl rustad för framtiden.
"Jag har inte blivet rik på pengar men jag har blivit rik på upplevelser."
Det var någon som frågade; "Skulle du kunna tänka dig att träna våra 10-åringar?"
På den vägen är det. Jag har inte ångrat det beslutet för en sekund. Glädjen och känslan det var när jag satte bollen i krysset (jag kommer ihåg det svagt) har nu förbytts i en äkta glädje när man kan hjälpa sina spelare till framgång. Deras framgång är nu min framgång. Och när vi lyckas - blir jag varm i magen!"
"Fotbollens ledare" kommer förhoppningsvis att hjälpa till i processen med att ta fram en plan för hur ni ska lyckas.

Ovanstående material, och väldigt mycket mer hittar du på FotbollFörlagets hemsida, där du enkelt även gör din beställning av material.