Ackrediteringar

Landskamper

Förhandsackreditering krävs till samtliga hemma- och bortalandskamper.

För herr-, U21- och damlandskamper görs detta via SvFF:s ackrediteringstjänst. För övriga landskamper gäller att ackreditering görs direkt till den lokala arrangören.

Nedanstående regler gäller för ackreditering till årets landskamper:

  • För att ansöka om ackreditering krävs att du är yrkesverksam journalist/fotograf med giltig presslegitimation (se utfärdare nedan) eller har medlemskap i sportjournalistklubb.

SJF (Svenska Journalistförbundet), AIPS (Internationella Sportjournalistförbundet), PFK (Pressfotografernas Klubb), BLF (Bildleverantörernas Förening), SFF (Svenska Fotografers Förbund).

  • Respektera sista anmälningsdatum för ackreditering. För sent inkomna ackrediteringar innebär att plats inte kan garanteras.
  • Efter sista ansökningsdatum görs en genomgång av samtliga ansökningar. Bekräftelser kommer först då att skickas till de ansökningar som beviljas. Ev. besked om avslag meddelas samtidigt.
  • Vid tillfällen då kvotering bland ansökningarna måste göras sker prioritering efter uppdragsgivare.
  • Återbud till erhållen ackreditering ska göras till media@svenskfotboll.se senast dag före match. Notering om ej uthämtade, ej avbeställda ackrediteringar kommer göras i SvFF:s ackrediteringsregister i form av "gula kort". Hänsyn kommer att tas till antal gula kort vid ansökningar framöver.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig barn, andra familjemedlemmar, praktikanter eller praoelever på pressläktaren. Skulle detta förekomma äger SvFF rätt att avvisa vederbörande.
  • Giltig legitimation ska uppvisas i samband med uthämtande av biljett. Vid A-landskamper ska biljetterna vara avhämtade senast 15 minuter före avspark.

Till ackrediteringstjänsten