SvFF:s organisation

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016

Utsedd av förbundsmötet och med följande sammansättning:

Förbundsordförande

Karl-Erik Nilsson, Uddevalla

Ledamöter

Bert Andersson, Göteborg
Annika Grälls, Örebro
Jörgen Eriksson, Råneå (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Frebran, Örebro
Annelie Larsson, Karlstad
Lars-Christer Olsson, Lund (2:e vice ordförande)

Generalsekreterare samt adjungerad ledamot av förbundsstyrelsen
Håkan Sjöstrand, Västerås
Krister Malmsten, Järfälla

Hedersordförande

Lennart Johansson, Stockholm
Lars-Åke Lagrell, Jönköping

Hedersledamöter

Lars Appelqvist, Norrköping
Susanne Erlandsson, Haverdal
Kenneth Håkansson, Landskrona
Bengt Madsen, Anderslöv
Gillis Persson, Motala
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby

ANLÄGGNINGSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Arena- och anläggningsutveckling för elit-, bredd och spontanfotbollen
 • Utveckling av underlag övrigt material för fotboll samt för futsal och beachsoccer
 • Energi och miljöfrågor för anläggningsområdet
 • Opinionsbildning inom anläggningsområdet
 • Utbildning samt ekonomiskt stöd till anläggningsutveckling

Lars Ekholmer, Stockholm (ordf)
Cristel Brorsson, Halmstad (vice ordf)
Tommy Andersson, Ronneby
Ingvar Björkman, Stenungsund
Michael Fleuron, Luleå
Linda Wijkström, Stockholm
Annika Wikander, Stockholm
Ola Rydén, Växjö
Ronni Lundqvist, Sollentuna (sekr)

DOMARKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Spelreglers tolkning
 • Rekrytering, utbildning, utveckling, fortbildning av domare, instruktörer, domarcoacher och observatörer.
 • Klassificering av domare, instruktörer och observatörer
 • Samarbete med distrikten
 • Internationella domare
 • Information och marknadsföring av domare
 • Domarutmärkelser

Bo Karlsson, Jönköping (ordf)
Maria Persson, Malmö (vice ordf)
Jan Berg, Luleå
Peter Ekström, Enköping
Hossein Karbassi, Lund
Katrin Herrlin Sjöberg, Rockneby
Mikael Svensson, Gävle
Anna Nyström, Grillby (sekr)

DISTRIKTS- och FÖRENINGSSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Distrikts- och Föreningsutveckling
 • Föreningsärenden
 • Ledarförsörjning
 • Demokrati och föreningskunskap
 • Land och stad, urbaniseringsfrågor
 • Samhällsnytta (CSR)
 • Idrottslyftet
 • Föreningsaffären

Rickard Strandberg, Visingsö (ordf)
Lena Wallgren, Sundsvall (vice ordf)
Anders Bengtson, Grytgöl
Daniel Ljungberg, Halmstad
Johan Nikula, Sundsvall
Torgny Röhdin, Östersund
Caroline Strand, Enskede
Milou Werth, Solna
Anders Vestin,Sollefteå
Monika Vester, Borlänge
Peter Landström, Solna (sekr)

FUTSAL- och BEACHSOCCERKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Landslagsverksamheten
 • Utveckling av idrotterna
 • Internationella frågor
 • Spelarutveckling
 • Marknadsföring och information
 • Tränarutbildning i samarbete med Fotbollsutvecklingskommittén
 • Domarutbildning i samarbete med Domarkommittén

Annette Karhu, Örebro (ordf)
Patrik Blomström, Vetlanda (vice ordf)

Markus Ahlberg, Vara
Frida Andersson, Rydaholm
Henrik Bergdahl, Täfteå
Nathalie Dahlkvist, Stockholm
Bo Fredriksson, Örebro
Håkan Löznitz, Göteborg
Per Broberg, Göteborg (sekr)

MEDICINSK KOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Övervakar och driver medicinska frågor
 • Idrottsforskning
 • Antidoping
 • Skadeförebyggande arbete
 • Information och medicinskt stöd
 • Internationella fotbollsmedicinska frågor

Magnus Forssblad, Stockholm (ordf)
Mats Börjesson, Göteborg, (vice ordf)
Marcus Waldén, Kristianstad
Sverker Nilsson, Tvååker
Urban Johnsson, Halmstad
Jon Karlsson, Floda
Anne Fältström, Jönköping
Annika Näsmark, Sundbyberg
Lars Eriksson, Stockholm (sekr)

TÄVLINGSKOMMITTÉ

Arbetar på uppdrag av Förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom kommitténs kompetensområde enligt särskild delegationsordning fastställd av Förbundsstyrelsen. Bland arbetsuppgifterna märks:

 • Tävlingsföreskrifter
 • Tävlingsbestämmelser
 • Representationsbestämmelser
 • Seriesammansättningar och spelordningsfrågor
 • Handläggning av tävlingsärenden
 • Tävlingsutveckling i samråd med övriga berörda kommittéer

Gerhard Sager, Skepplanda (ordf)
Monica Hjerp, Visby (vice ordf)
Georg Barsom, Örebro
Anna-Karin Broström, Östersund
Kenneth Carlsson, Bollnäs
Madeleine Ekvall, Nol
Sören Gustafsson, Skellefteå
Henrik Jönsson, Malmö
Paul Myllenberg, Helsingborg
Linda Wrenne, Ronneby
Lars Helmersson, Solna (sekr)

VALBEREDNING

Ingmar Alm (ordf)
Leif Källén
Leif Lindstrand
Lena Wallgren
Håkan Wifvesson

Internationella uppdrag (UEFA & FIFA)

 • Björn Ahlberg - UEFA Appeals Body
 • Bert Andersson - UEFA Stadium and Security Committee
 • Marika Domanski Lyfors - FIFA Organising Committee for the FIFA U-17 Women's World Cup
 • Magnus Forssblad - UEFA Medical Committee
 • Susanne Erlandsson - FIFA Committee for Women's Football & FIFA Women's World Cup
 • Anders Hübinette - UEFA Anti-doping Panel
 • Lennart Johansson - UEFA Honorary President; FIFA Honorary Vice President
 • Ingrid Jonsson - FIFA Referees Committee
 • Bo Karlsson - UEFA Referees Committee
 • Lars Lagerbäck - UEFA Jira Panel
 • Annelie Larsson - UEFA Women's Football Committee
 • Krister Malmsten - UEFA Legal Committee; FIFA Disciplinary Committee
 • Karl-Erik Nilsson - UEFA Hat Trick Committee; FIFA Committee for Club Football
 • Lars Peterson - FIFA Medical Committee; FIFA Medical Assessment & Research Centre
 • Lars Richt - UEFA Development and Technical Assistance Committee
 • Håkan Sjöstrand - UEFA National Team Competitions Committee
 • Pia Sundhage - FIFA Strategic Committee (Women's football)