Samhällsengagemang - Fotbollens hjärta

Fotbollen är en integrerad del av det globala samhället och är den sport med flest utövare i Sverige. Fotbollen har en ovärderlig roll att spela vad gäller framförallt socialt och etiskt ansvarstagande.

Svensk fotboll är en positiv kraft i samhället. Fotboll och föreningar främjar god folkhälsa, ungdomsverksamhet, demokratisk fostran, integration och jämställdhet. Genom ideella arbetsinsatser tas ett stort samhällsansvar. Fotbollen har en möjlighet att påverka och stödja en hållbar utveckling i samhället, inte minst genom att vara med och påverka fotbollsintresset som en konsekvens av en hälsosam och aktiv livsstil. Många fantastiska initiativ tas ute i breddföreningarna, i elitföreningarna och distriktsförbunden, men även inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF).

Fotbollen arbetar långsiktigt med hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande. SvFF vill vara med och påverka och stödja en hållbar utveckling i samhället genom att stärka samhällsengagemanget på olika sätt, miljöengagemanget genom miljövänliga alternativ i upphandlingar, medarbetarengagemang genom att skapa en attraktiv arbetsplats, stärka engagemanget hos SvFF:s övriga intressenter genom att bla tillse en god transparens i verksamheten.

Nyhetsartiklar