Säsongen 2018

Årsplaner

Årsplan 2018 - Herrar elit (PDF-dokument, 374 kB)

Årsplan 2018 - Damer elit (PDF-dokument, 255 kB)

Årsplan 2018 - Div 2-3, herrar (PDF-dokument, 223 kB)

Årsplan 2018 - Div. 1, damer (PDF-dokument, 218 kB)

Seriesammansättningar - förslag

I det fall berörda föreningar har synpunkter på lagt förslag ska dessa lämnas genom berört distriktsförbund senast den 23 november.

I de fall föreningar från samma stad tvingats delas upp i olika serier sker indelningen av dessa i samråd med berört distriktsförbund. Frågor gällande denna indelning hänvisas således till berört distriktsförbund.

Remissförslag div. 1, damer (PDF-dokument, 266 kB)

Remissförslag div. 1, herrar (PDF-dokument, 211 kB)

Remissförslag div. 2, herrar (PDF-dokument, 206 kB)

Remissförslag 2, div. 3, herrar (PDF-dokument, 269 kB)

Kartor seriesammansättning 2017

Kartor div. 1, damer (PDF-dokument, 625 kB)

Kartor div. 1, herrar (PDF-dokument, 458 kB)

Kartor div. 2, herrar (PDF-dokument, 326 kB)

Kartor div. 3, herrar (PDF-dokument, 799 kB)