Kategori: Tränarutbildning

SvFF inför tränarlicens

SvFF inför tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Tränarlicensen har en giltighetstid på tre år. För att kunna förnya sin licens för ytterligare tre år fordras obligatorisk fortbildning som är godkänd av SvFF.

Kategori: Tränarutbildning
Fotbollsfys i Nordic Wellness lokaler i Prioritet Serneke Arena

Tränarutbildningen UEFA A i Göteborg

Under förra helgen arrangerade Svenska Fotbollförbundet tränarutbildningen UEFA A i Göteborg. Kursmomentet fotbollsfys praktiserades i Nordic Wellness lokaler i Prioritet Serneke Arena. Svenska Fotbollförbundet tackar Nordic Wellnes för samarbetet.

Kategori: Tränarutbildning

Inbjudan till tränarutbildning Uefa A 2017

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".

Kategori: Tränarutbildning

Så får du grepp om helheten

Det är lätt att fastna vid detaljerna i fotboll. Men som tränare måste du kunna se helheten. Det gäller för såväl spelet och spelaren som din egen tränarroll.
Riksinstruktör Anders Bengtsson hjälper oss att lägga pusslet.

svenskfotboll.se/utbildning

Välkommen till Fotbollsportalen!

Nu öppnar vi Fotbollsportalen svenskfotboll.se/utbildning. Här har vi samlat all tränar- och spelarutbildning från SvFF och här finns verktygen för att skapa egna övningar och pass och att ta del av och dela dem.

Kategori: Tränarutbildning

Inbjudan till tränarkurs Elite Youth A

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder till tränarkurs UEFA Elite
Youth A. Kursen vänder sig i till tränare verksamma inom den elitförberedande spelarutbildningen för åldrarna 16-19 år. Tränare med anställning i SEF- eller EFD-klubbar prioriteras, liksom huvudansvariga i NIU-verksamheten.
Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbevis UEFA Elite Youth A.
SvFF genomför under 2016 en kurs vid följande datum: del 1 29/8-2/9 och del 21-2/11 2016

Kategori: Tränarutbildning
Tränarutbildning

Utbildningsportalen lanseras i sommar

Arbetet med SvFF:s utbildningsportal fortskrider och ambitionen, som vi delar med samarbetspartnern SISU Idrottsböcker, är att kunna lansera den i slutet på kvartal 2.
Det övergripande målet med portalen är att höja tränarkompetensen. Syftet är att skapa en sammanhållen plats på webben för SvFF:s spelar- och tränarutbildning.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter