Riktlinjer och anvisningar för belysning

Belysning

Denna dokumentation för belysning av fotbollsplaner är upprättad för Svenska Fotbollförbundet och utgör rekommendationer för planering och projektering av belysning.

Läs hela "Riktlinjer och anvisningar belysning" (PDF-dokument, 64 kB)

Underlaget är utarbetat i samarbete med Bengt-Åke Magnusson, Extol Lighting AB.