30. Nordic-hallen, Sundsvall

Hallens namn Nordic-hallen, Sundsvall
Drift Bolag ( Helägt av kommunen)
Leverantör, byår Gärdebyggarna 1991
Byggkostnad 90 mkr
Finansiering Lån
Spelyta 105x65 meter
Underlag Saltex mobil
Belysning Träning 500 lux, match 800 lux, gala 1200 lux
Faciliteter 4 st omkl.rum, styrkerum
Kapacitet 1500 pers
Uppvärmning Fjärrvärme
Driftskostnader
Nyttjande period 1/12 - 15/3

Kontaktperson
Lars Pettersson 070-6413538
lars.pettersson@sundsvallarena.se