Mått & Markeringar - Fotboll

På dessa sidor hittar du mått och markeringar för spel 11 mot 11 samt rekommendationer till planstorlek för barn- och ungdomsfotboll.

Dessa hittar du i vänsterkolumnens "Mått & Markeringar - Fotboll" och vidare under respektive rubrik "11 mot 11" och "Barn & Ungdom".