Mest konstgräs i Göteborg – för ekonomins skull

En konstgräsplan kan användas fem gånger så mycket som en naturgräsplan.
– Där ligger den stora vinsten, säger Linus Kron på idrotts– och föreningsförvaltningen i Göteborg.

Sveriges näst största stad är den kommun som har flest fullstora konstgräsplaner. För tio år sedan fanns bara några få planer. I dag finns 37 stora och 27 mindre konstgräsplaner i Göteborg. Mellan 2006 och 2010 gjordes en stor satsning. 19 nya kommunala planer anlades till en kostnad av närmare hundra miljoner kronor.

Det är komplicerat att jämföra kostnaderna mellan konstgräsplaner och vanliga gräsplaner. De flesta konstgräsplaner kostar mellan fyra och fem miljoner att anlägga. Ytterligare en till tre miljoner tillkommer om planen ska ha uppvärmning. Skötselkostnaderna är inte väsentligt billigare på konstgräs än på naturgräs. Konstgräsplaner måste underhållas ungefär en gång i veckan om de ska ha goda spelegenskaper.

Den största vinsten med konstgräset är antalet timmar som planerna kan utnyttjas.
– På en naturgräsplan räknar vi med mellan 200 och 400 uthyrningstimmar per år, lite beroende på planens dignitet. För en konstgräsplan är motsvarande siffra 1.500–2.000 timmar, säger Linus Kron, som är tjänsteman på Göteborgs stad.

Alltså minst fem gånger så mycket spel på en konstgräsplan.
– Vi räknar med en livslängd på åtta till tio år, säger Linus Kron.

Ronni Lundqvist, sekreterare i Svenska fotbollförbundets anläggningskommitté:
– Jag tror att en konstgräsplan för breddfotboll kan hålla i upp till tolv år om den sköts väl. Elitplaner, däremot, håller sällan mer än i fem år, och ännu kortare än så om de används mycket. Borås Arena fick i somras sin tredje matta på drygt sju år.

I Göteborg har föreningsförvaltningen uppmätt en annan god effekt av de många nya konstgräsplanerna. Det hjälper klubbarna att behålla sina ungdomar.
I en undersökning har förvaltningen följt medlemsutvecklingen i Göteborgs fotbollsklubbar med ungdomsverksamhet under åren 2006–2010.

Linus Kron:
– Under den perioden har det totalt sett varit en nedgång i föreningsidrotten. De klubbar som har haft direkt tillgång till konstgräsplaner har i snitt haft oförändrade medlemstal. De som har saknat konstgräs har tappat åtta procent av sina medlemmar.

861 konstgräsplaner

I Sverige finns 861 konstgräsplaner av olika sort:
467 st elvamanna (varav 67 med värme).
123 st fem-, sju- eller niomanna.
69 st hallar (varav fem fullstora)
202 st Kulananläggningar (små planer för spontanfotboll).
Göteborg är med sina 37 den kommun som har flest fullstora konstgräsplaner.
Stockholms FF är med sina 108 det distrikt som har flest fullstora konstgräsplaner.