6,6 Mkr till arenasatsningar

I dagarna har 40 föreningar och kommuner fått ett välkommet besked om finansiellt stöd till fotbollsanläggningar och energieffektivisering. Medel ur Anläggningsfonden respektive Energifonden till ett värde av 6.650.000 kr fördelas i april. För Energifondens del innebär det även att man närmar sig milstolpen där man bidragit till energibesparande investeringar på 50 Mkr sedan starten.

Fler konstgräs rullas ut i Sverige

Anläggningsfonden

Anläggningskommittén fattar beslut om tilldelning en gång om året. Inför 2014 års beslut hade 37 ansökningar inkommit. 16 projekt beviljades anslag på totalt 6,21 Mkr enligt nedan:

Fotbollshallar
Annebergs IF Halland
Ljusdals IF Hälsingland
Malungs IF Dalarna
Vimmerby IF Småland
Konstgräsplaner med värme
Kramfors Kommun Ångermanland
Säters IF Dalarna
Konstgräsplaner
Arboga Södra IF Västmanland
IF Arvika Fotboll Värmland
Kinda Kommun Östergötland
Lidköpings konstgräs AB
Västergötland
Malmköpings IF
Södermanland
Ockelbo IF
Gästrikland
Rödeby AIF
Blekinge
Sörfors IF
Västerbotten
Åstorp FF
Skåne
Plantäckning och markvärme
Vittsjö GIK Skåne

Energifonden

Ansök till EnergifondenE.ON:s och Svenska Fotbollförbundets Energifond fördelar pengar vid fyra tillfällen under året. I april 2014 fick 24 föreningar och kommuner bidrag till energieffektiviserande åtgärder.

Energifonden är nu nära milstolpen där man totalt bidragit till energibesparande investeringar på 50 Mkr. Denna gång har 440.000 kr fördelats till energibesparande projekt som uppgår till 2.165.246 kr. Energifonden har sedan starten fördelat 6,7 Mkr till 347 projekt runt om i Fotbollssverige.