Energi största utgiften för klubbarna

Energikostnader är den största utgiftsposten för de fotbollsklubbar som äger och driver en egen anläggning, det visar en ny undersökning från E.ON och Svenska Fotbollförbundet. 2/3 av dessa föreningar säger också att de skulle kunna spara pengar genom att energieffektivisera och de besparingarna skulle tillfalla ungdomsverksamheten. En majoritet av de klubbar som äger och driver sina anläggningar återfinns inom breddfotbollen och på landsbygden.

Energifonden

– Det är viktig för den svenska fotbollens framtid att våra breddföreningars verksamhet mår bra. Energikostnaden är en stor kostnadspost, men den är också något som föreningarna kan påverka. Energieffektivisering är en nyckel och vi arbetar fokuserat med att hjälpa föreningarna med att komma igång med detta och frigöra ekonomiska resurser, säger Ronni Lundqvist, anläggningsansvarig på SvFF

Information och kunskap efterfrågas

Undersökningen visar att endast var femte förening upplever att deras medlemmar tänker på att spara el när de använder anläggningen och det är tydligt att föreningarna efterfrågar mer information för att komma igång.

En av tio fotbollsföreningar energieffektiviserar med stöd från Energifonden

I syfte att hjälpa svensk fotboll att komma igång med energieffektiviseringen grundades Energifonden, ett samarbete mellan E.ON och SvFF. Sedan januari 2011 har fonden delat ut drygt 6,9 miljoner kronor i stöd till 341 energibesparande projekt. Projekten har inneburit infrastrukturinvesteringar på över 53 miljoner kronor och föreningarna har kunnat spara upp till 50 procent.

En analys av projekten har identifierat tre vägar till en mer effektiv energiförbrukning hos föreningarna.

  1. Kom igång (Investering: under 25 000 kr): Ex. byte till LED-lampor eller nya duschmunstycken.
  2. Nästa steg (Investering: ca 25 - 100 000 kr): Ex. byte till luftvärmepump eller isolering av byggnader.
  3. Hela vägen (Investering: över 100 000 kr): Ex. fullständig energikartläggning eller installation av berg- eller jordvärmepump

Fem enkla tips för att spara energi

Förutom mer övergripande förändringar finns det enkla sätt att effektivisera föreningens energianvändning. E.ON har tagit fram fem enkla tips.

  1. Kontrollera att belysning och elektronisk utrustning inte är igång när det inte behövs. Byt ut glödlampor mot lågenergilampor.
  2. Kontrollera tätningar i dörrar och fönster.
  3. Installera tidsstyrning på varmvattenberedaren, så att den stängs av när den inte behövs.
  4. Sänk temperaturen i bastun. Energikostnaden för bastun minskar med mer än 50 procent om temperaturen sänks från 90°C till 70°C.
  5. Duscha snabbare. Fem minuter i duschen i stället för tio gör stor skillnad på sikt.

– Att minska energiförbrukningen behöver inte kosta en massa pengar. Medlemmarna kan till exempel vara med och spara pengar bara genom att förändra sitt beteende. Klubbarna som vi möter genom Energifonden berättar om värdet av besparingarna de gör. En förening har till exempel fått resurser över till att starta ett helt nytt flicklag, säger Christina Thörnvall, sponsringschef på E.ON.

Läs mer om Energifonden här eller på eon.se/fotboll.