Frågor kvarstår kring skador och konstgräs

Det finns fortfarande outforskad mark när det kommer till samband mellan konstgräs och skador.

Skaderisken är inte högre på konstgräs jämfört med naturgräs. Men det finns flera frågor som ännu inte är besvarade.

För några år sedan hade Jan Ekstrands forskningsgrupp i Linköping i uppdrag av Uefa och Fifa att undersöka skaderisken på senaste generationens konst­gräs. Resultatet visade att skador som leder till frånvaro är risken inte högre på konstgräs.
– Svagheten med den studien är att man faktiskt kan ha besvär utan att vara frånvarande. Det kan finnas andra problem som ont i ryggen, stelhet med mera. Den delen är inte studerad än, säger Jan Ekstrand, tidigare medlem i SvFF:s medicinska kommitté och före detta läkare för herrlandslaget.

Däremot fanns tecken på att risken för skador ökade när spelare växlade mellan de olika underlagen. Men Karolina Kristenssons doktorsavhandling, klar i våras, visar att det inte finns något sådant samband.
Kristensson slår dock fast i avhandlingen att överbelastningsskador är överrepresenterade bland lag som spelar på konstgräs.
– Vi vet att en så kallad elastic pad under konstgräset minskar risken för överbelastningsskador, säger Jan Ekstrand och konstaterar att det är ungefär där forskningen står i dag.

– Det finns en rad frågor som ännu inte är utvärderade: Har underhållet av planen någon betydelse? Hur påverkar bevattningen av konstgräset? Finns det någon skillnad mellan olika typer av konstgräs? Men Fifa och Uefa verkar ha tappat intresset för att studera konstgräset, just nu pågår ingen forskning.
Finns det några toxikologiska risker för spelarna med konstgräs?
– Absolut inte.