Stockholm måste planera för fler fotbollsplaner

Fotboll, idrott och folkhälsan är hotad i huvudstaden. För våra barns skull krävs åtgärder omedelbart.

Stockholm är Sveriges största fotbollsdistrikt. Upp mot 200 000 personer är engagerade. Allt fler människor flyttar till huvudstaden och fokus är på att bygga bostäder. Få bryr sig om fotbolls-idrottsytor vilket därmed även hotar folkhälsan, och Stockholm riskerar bli en svart fläck på fotbollskartan.

Läget är allvarligt och kan bli ohållbar för barn och ungdomar. Bara fotbollen saknar 50 fotbollsplaner: för lek & allvar, friskvård och vettig träning på högsta nivå under ledning av ideella krafter. Staden, politiker och näringsidkare, måste inse allvaret. Det som planeras i dag styr stadens folkhälsa och idrott i morgon.

Se på stadens nya bostadsområden: Nya Hagastaden, som byggs till 2025 innehåller 6 000 bostäder (hälften i Stockholm-Solna) och totalt får 50 000 arbetstillfällen (14 000 i Stockholm). Det finns ingen aktivitetsyta planerad! Norra Djurgårdsstaden (12 000 bostäder, 35 000 boende och arbetande), utan fotbolls- eller aktivitetsyta planerad från start. Hammarby sjöstad (11 000 lägenheter, 25 000 och 35 000 boende/arbetande) där en idrottshall byggdes och nu är en 7-manna fotbollsplan på gång.

Ungdomar nekas idag tillträde till föreningar – och absolut ingen vill ha det så. Men det går inte att bedriva en vettig verksamhet med hur många som helst i en träningsgrupp. Ofta tvingas 4-5-6 lag, flickor och pojkar i varierande åldrar, dela planer för träning och det är en ohållbar situation. Det får till följd att spelare slutar alldeles för tidigt.

I landsorten är det ont om spelare, gott om planer – men motsatta förhållandena i Stockholm. Föreningarna i huvudstaden kritiseras för att stöta bort ungdomar för tidigt i en elitfixerad verksamhet. Det ska absolut beivras! Men om fler föreningar och fotbollsytorna var fler, skulle läget vara annorlunda. I Göteborg och Malmö har man "byggt ikapp" plan-behovet.

Föreningarna tar nu emot många nyanlända. De flesta är unga och älskar just fotboll. På landsorten räddar nyanlända lag och föreningar och orter lever upp. I fotbollen lär de sig fungera tillsammans oavsett bakgrund. Det är som ett samhälle i miniatyr. Stockholmsföreningarna gör allt de kan för att ta emot allt fler, men behöver hjälp.

Våra tvååringar behärskar idag mobiltelefoner och paddor och det konkurrerar med fysisk aktivitet. Vi ser i rapporter en alarmerande utveckling av ungdomars allt större inaktivitet: för lite gymnastik i skolan (se SVT:s serie). Avståndet till idrott ökar och då inte bara på grund av plan- och hallbrist. Livsviktig motion, fotboll och idrott, ger dessutom alla viktiga personutvecklande ingredienser.

Folkhälsan i storstaden har utmaningar. I Stockholms läns landstings folkhälsorapport 2015 slås fast att fysisk aktivitet har effekt på folkhälsan. När det gäller glappet mellan vad vi vet och vad vi gör, liknar situationen den som gäller för psykisk ohälsa. Det finns en omfattande vetenskaplig litteratur om effektiva insatser för att främja fysisk aktivitet och den växer snabbt. Det är här den främsta utmaningen ligger och trycker på stöd från andra aktörer, särskilt kommunerna, i att främja fysisk aktivitet hos invånarna. En planering av miljön som främjar fysisk hälsa behöver inte vara dyrare än den planering som ändå genomförs. Små genomsnittliga effekter på stora grupper av befolkningen ger resultat, skriver Landstinget i sin rapport.

Vi föräldrar och ledare uppmanar Stockholm stad att på allvar ta med fotbollen – och all idrott – när framtidens stad ska planeras. Det går inte att vänta längre: det handlar om barnens framtida liv.

Eva Brunne
Biskop och förälder
Magnus Carlson
Artist och förälder
Marika Domanski-Lyfors
Landslagschef och f.d förbundskapten
Lars Ekholmer
Ordförande Stockholms FF
Jonas Gardell
Artist och förälder
Lars Lagerbäck
Förbundskapten Island (f.d Sverige)
Karl-Erik Nilsson
Ordförande SvFF
Tommy Söderberg
f.d förbundskapten Sverige