Miljö & Energi

På dessa sidor hittar du, förutom svensk fotbolls energi- och miljöpolicy, även information om, länkar till och goda exempel på bland annat energibesparande åtgärder, miljövänliga och alternativa energikällor.

Klicka på rubrikerna i vänster kolumnen för mer information:

  • Under rubriken Energi- och miljöpolicy hittar du policydokumentet i sin helhet.
  • Nya Energifonden - ersätter den tidigare Energifonden, ett samarbetsprojekt mellan Svenska Fotbollförbundet och E.ON under åren 2011-2017.
    Energifonden i dess "nya tappning" ger er som medlemsförening i SvFF möjlighet att nu under våren 2018 få kostnadsfri energirådgivning/energikartläggning av er anläggning - passa på att ta tillvara på denna möjlighet och kontakta energirådgivaren redan nu för att boka in ett besök under våren!
    Mer information, kontaktuppgifter, intresse anmälan m.m., hittar ni via nedanstående direktlänk Stöd & kontakt (alternativt klicka på rubriken Stöd & kontakt - Nya Energifonden i vänsterkolumnen).
  • Under Utbildning hittar du RF:s och SISU Idrottsutbildarnas utbildningsmaterial "KlimatSmart Förening" - en hjälp för idrottsföreningar att med ökat miljötänkande bland annat kunna få ner sina driftskostnader.
  • Markvärme/Alternativa energikällor - med exempel på alternativa uppvärmningssätt av konstgräs.