Energi- och miljöpolicy för svensk fotboll

Fotbollen är i särklass vår största idrott och har därmed flest antal utövare.
Svensk fotbolls ca 3 350 föreningar står för ca 19 miljoner aktiviteter per år, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av all idrott.
Det innebär att fotbollen har stor påverkan på miljön samt förbrukar mycket energi.
Svensk fotboll är ledande i många sammanhang och nu gäller det att ta ett ökat ansvar för energin och miljön främst kring våra anläggningar.

Många ungdomar är idag mycket miljömedvetna och för att möta framtida krav, inte minst från dem, behöver svensk fotboll en policy för energi och miljö.

Mycket av förändringsarbetet handlar om att "tänka till".
Energieffektivisering leder också i allmänhet till betydligt lägre kostnader.

Svensk fotboll ska vara med och bidra till ett uthålligt samhälle.

Allmän policy för energi och miljö i svenskt fotboll (PDF-dokument, 918 kB)