Redovisning av projektmedel ur Energifonden

Fondsamarbetet mellan SvFF och E.ON är avslutat, innebärande att några ytterligare projektmedel inte kommer att fördelas.

Dock ska fotbollsförening, som beviljats medel ur Energifonden, men ännu inte genom-/slutfört sitt projekt, redovisa enligt nedan kriterier, så snart projektet är klart:

Fotbollsförening, som beviljas medel ur Energifonden, förbinder sig samtidigt att senast 1 år efter erhållet bidrag, skriftligen redovisa sitt projekt till sin anläggningsansvarige i det distrikt föreningen är hemmahörande i.

Nedan redovisningsblankett (pdf-fil) och direktlänk till kontaktuppgifter för distriktens anläggningsansvariga: