Utbildning

Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett utbildningsmaterial "KlimatSmart Förening", som en hjälp för idrottsföreningar i sitt miljöarbete för att bl.a. kunna hålla nere sina driftskostnader.
Materialet hittar du via nedanstående länk:

KlimatSmart Förening - material med fokus på miljö- och klimatfrågor (PDF-dokument, 1,1 MB)