SvFF:s Anläggningsfond 2020

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i april att förändra regelverket och ansökningsförfarandet för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden 2020 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt.

Det kan ske genom att planen:

 • förses med slutna dräneringar
 • investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
 • granulatfällor och filter för rening
 • miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller
 • andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas

 • presentation av projektet
 • ritningar
 • eventuellt förfrågningsunderlag
 • kostnadsberäkning
 • finansieringsplan
 • driftkalkyl samt
 • uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Ansökan kan göras löpandes under året.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Pierre Blomqvist
Box 1216
171 23 Solna
alternativt via mejl till
pierre.blomqvist@svenskfotboll.se