Att anlägga en fotbollsplan - konstgräs

Svenska Fotbollförbundets skrift "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner" återfinns nedan som pdf-fil.

Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner (PDF-dokument, 3,1 MB)

En motsvarande skrift med rekommendationer för anläggande av naturgräsplan finns framtagen sedan september 2015, delvis omarbetad 2017, och återfinns via denna direktlänk till naturgrässidorna.