SvFF:s krav och rekommendationer för tävlingsspel på konstgräs fr o m 2013-01-01

För elitfotbollen gäller FIFA/SvFF:s regelverk FIFA Quality Pro.
För breddfotbollen rekommenderar vi svenskt certifikat för breddfotboll (se nedan).

Elitfotboll

Med elitfotboll menas här tävlingsspel på planer i Allsvenskan, Damallsvenskan samt Superettan. De föreningar som ska anlägga en konstgräsplan på sin matcharena ska följa FIFA:s testkriterier för FIFA Quality Pro.

Laboratorietester samt fälttester ska utföras av ett laboratorie som är godkänt av FIFA. För att se vilka konstgrässystem som är godkända hänvisar vi till www.fifa.com

Efter genomfört fälttest ska föreningen skicka in godkänt certifikat samt testresultat till SvFF. Detta certifikat är giltigt i 12 månader och därefter ska en ny test genomföras.

Smärre avvikelser från testkriterierna kan godkännas temporärt av SvFF under förutsättning att berörd förening förbinder sig att inom föreskriven tid åtgärda avvikelserna. SvFF:s temporära godkännande omfattar inte spel i FIFA/UEFA:s tävlingar.

Breddfotboll

För övriga serier och träningsplaner rekommenderar vi att konstgräset testas enligt svenskt certifikat för breddfotboll. Både i laboratorietest och i fält erhåller förening/kommuner ett certifikat. Test ska utföras av ett av FIFA/SvFF godkänt testinstitut. Vi rekommenderar att konstgrässystemet testas efter läggning samt innan garantitidens utgång. Svenskt certifikat för konstgräs är en översättning av nordiskt certifikat, inga nya kriterier har tillkommit eller ändrats. Befintliga konstgrässystem som testats enligt nordiskt certifikat gäller enligt nedan.

Svenskt certifikat för konstgräs breddfotboll (PDF-dokument, 199 kB)

De leverantörer som har godkända laboratoriecertifikat sedan 2006-01-01 kommer att behålla sin godkännandestatus t o m sista december 2015. Fälttester på dessa certifikat ska dock genomföras enligt det nya regelverket från 2013-01-01.

Från 2013-01-01 kommer SvFF inte att publicera godkända konstgrässystem på sin hemsida utan endast godkända leverantörer. För att bli en godkänd leverantör måste leverantören ha skickat in minst ett godkänt certifikat på ett konstgrässystem till SvFF.