Konstgräs och miljö

I broschyren nedan ges enkla tips och råd på hur vi alla, ledare, spelare, förälder, planskötare m.fl. kan hjälpa till för att minska spridningen av fyllnadsmaterial från våra konstgräsplaner.