Att anlägga en fotbollsplan - naturgräs

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram en ny skrift "Rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan" med bra information att ta del av om ni tänkt anlägga en naturgräsplan.

Nedanstående skrift ger en utförlig beskrivning av vad som bör beaktas vad gäller läge, uppbyggnad, utförande, dränering, grässorter, gödsling, bevattning etc.

Rekommendationer för anläggning av gräsfotbollsplan (2018-03-12) (PDF-dokument, 2,4 MB)

En motsvarande skrift med rekommendationer för anläggande av konstgräsplan finns framtagen sedan i juni 2015, omarbetad 2018, och återfinns via denna direktlänk till konstgrässidorna.