Planskötarutbildning - Steg 1 & 2

Svensk Jordelit AB har åtagit sig att kostnadsfritt genomföra en grundutbildning för våra planskötare i föreningar och kommuner. Grundutbildningen bör genomföras cirka en gång per år i varje distrikt. Denna utbildning kallas Planskötarutbildning Steg 1. Utbildningen är på 1 dag.

Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning angående gräs och skötsel.

Jordelit genomför utbildningen kostnadsfritt tillsammans med distriktsförbunden. Dock tillkommer en mindre avgift som är ett självkostnadspris.

Steg 1 utbildningen omfattar följande:

Jordprover, marklära, reparation, renovering, gräskunskap, sådd, gödselmedel, bevattning, klippning, vertikalskärning, luftning, dressning samt upprättande av skötselplan.

Föreningar och kommuner erbjuds även en fortsättningsutbildning Planskötarutbildning Steg 2. Även denna utbildning är på 1 dag. Kravet för att få gå steg 2 är att man genomgått planskötarutbildning Steg 1.

Steg 2 utbildningen omfattar fördjupning inom följande:

Målsättning och probleminventering, olika jordprover, uppbyggnad, dränering, anläggning, torvning, marklära, markkemi, gödselmedel, gräskunskap, hybridgräs, genomgång av skötselmoment och upprättande av skötselplan.

Som tidigare så "beställer" distriktet utbildningen av Jordelit och inbjuder föreningarnas och kommunernas planskötare.

Inbjudan och övriga praktiska detaljer som förtäring, logi, kurslokaler etc administreras av distriktet eller Jordelit.

Kontaktperson för bokning och information: Veronica Olsson, 0707-29 15 18, e-post veronica@jordelit.se

Kursledare och frågor angående gräs: Johan Milsta, 0709-90 09 12, e-post johan@jordelit.se eller Thomas Johansson, 0708-26 74 07.