Statistik dopingkontroller

Antal dopingkontroller inom fotbollen 2004 - 2014

Fotbollen i Sverige har haft 6 avstängningar på grund av doping från 1981-2014, av totalt 784 inom svensk idrott.

2014: 342 gjorda tester inom fotbollen.

2013: 381 tester gjorda inom fotbollen.

2012: 325 tester.

2010 (april) 2011 (mars): 485 tester varav 119 på tävling och 366 utanför tävling.

2009: 374 tester varav 112 på tävling och 262 utanför tävling.

2008: 382 tester varav 98 på tävling och 284 utanför tävling.

2007: 389 tester varav 249 på elit och 140 på de lägre nivåerna. Ett fall (ej elitnivå) under säsongen 2007, manlig motionär, 2års avstängning för vägran.

2006: 402 tester varav 301 på elit och 101 på de lägre nivåerna.

2005: Gjordes inom fotbollen 582 tester, varav 466 på elitnivå och 116 på lägre nivåer. Ett fall (ej elitnivå) under säsongen 2005, smitning 2års avstängning.

2004: 4.047 tester inom svensk idrott, varav 524 inom fotbollen. 10 idrottare bestraffades för brott mot dopingreglerna, glädjande nog var fotbollen även under 2004 fri från dopingfall.