Forskningsanslag från SvFF 2014

SvFF:s Medicinska kommitté har beviljat forskningsanslag till två projekt för 2014, ett från Högskolan i Halmstad och ett från Karolinska Institutet.

Se intervju med förbundsläkare Per Renström, som berättar om projekten och SvFF:s stöd till medicinsk forskning relaterad till fotboll.

Studien från Högskolan i Halmstad syftar till att undersöka om variablerna oro, stress samt psykologisk utmattning kan förutsäga idrottsskada hos kvinnliga elitfotbollsspelare.
>> Ansökan i sin helhet (Word-dokument, 15 kB)

Studien från Karolinska Institutet ska jämföra två olika metoder för inlärning av knäkontroll hos unga fotbollsspelande flickor; explicit lärande med internt fokus jämfört med explicit lärande med externt fokus.
>> Ansökan i sin helhet (Word-dokument, 44 kB)