Dags att söka forskningsanslag för 2013

Svenska Fotbollförbundet ställer medel till förfogande för forskningsprojekt med inriktning medicin/beteendevetenskap inom fotboll. Dessa medel är främst avsedda för att starta upp projekt, och nu öppnar vi ansökan för 2013 - din ansökan ska vara inne senast 1 maj.

Ansökan ska tydligt beskriva hur projektet planeras att genomföras, samt till vilken nytta det är för fotbollen.

Ansökan bedöms av Fotbollförbundets Medicinska kommitté och måste vara inne senast den 1 maj 2013. Högsta anslag är 40.000 kronor.

Ansökan formuleras fritt och skickas till:
Frida Wesström Skalleberg
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
171 23 Solna

Eventuella frågor besvaras av förbundsläkaren Per Renström via e-post: per.renstrom@svenskfotboll.se .