Leif Swärd får SCIF:s stora vetenskapliga pris

Leif Swärd

– Jag är väldigt hedrad och glatt överraskad och en orsak till att jag fick priset är att det inte finns så mycket internationell forskning inom det här området, säger Leif Swärd, docent vid Göteborgs universitet och herrlandslagets läkare, som hållit på med sin forskning om tillväxt i höftleder och rygg sedan 1984.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, bidrar varje år med medel till svensk forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap. Det stora vetenskapliga priset på 100.000 kronor går till Leif Swärd och det lilla priset på 50 000 kronor delas mellan Mikael Mattsson, medicine doktor i medicinsk vetenskap vid GIH, och Filip Larsen, medicine doktor vid KI och med koppling till GIH.
– Den stora anledningen till att vi delar ut pris inom idrottsvetenskap är att fysisk aktivitet och rörelse är viktiga för människans välmående och hälsa i alla åldrar. Dessutom har fysisk aktivitet och idrott på alla nivåer mycket stor betydelse för samhället, säger Per Nilsson, ordförande i forskningskommittén, SCIF.

Leif Swärd är en av landets främsta idrottsortopeder specialiserad inom området artroskopisk kirurgi och han har hjälpt flera framstående elitidrottare i Sverige och internationellt med sin idrottsforskning. Leif Swärds forskning har visat att förslitningsskador blivit ett växande problem inom idrotten och mer vanliga även inom ungdomsidrotten. Sedan 2011 är han herrlandslagets läkare.