Evidensbaserad och teoridriven praktik

Evidensbaserad praktik är viktigt att använda sig av för att arbeta professionellt och trovärdigt. Den KBT inspirerade idrottspsykologin som används i SvFFs nätverk är evidensbaserad och utvärderas ständigt.

Men vad betyder "evidensbaserad praktik"?

För att förklara evidensbaserad praktik går det att dela in begreppet i tre delar. Låt oss säga att du vill har reda på "evidensen" i användandet av en ny träningsmetod för frisparkar, som du inte vet något om sedan tidigare. Då kan du göra det genom att undersöka tre kriterier.

Forskning
Du tittar på de vetenskapligt publicerade rapporter som har granskat metoden i den naturliga miljön, det vill säga på fotbollsplanen. Det bästa är om det är en eller flera studier som har undersökt träningsmetoden praktiskt och fått positiva effekter. För att vara en forskningsrapport behöver studien vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift som har så kallad peer review*.

Praktiskt utprovat
Efter det undersöker du om det är andra tränare som använt metoden och frågar dem om det fungerat i praktiken också. Om det visar sig att flera tränare tycker att metoden fungerar i praktiken så uppfylls kriterium två.

Subjektivt upplevt
Om du dessutom kan prata med de spelare som använt metoden och får ett positivt gensvar från dem så är även det tredje kriteriet avklarat, spelarna upplever det som att de fått den effekt av träningen som de hoppats på och förväntat sig.

När alla tre kriterierna är uppfyllda är träningsmetoden evidensbaserad och ett gott exempel på teoridriven praktik. Inom exempelvis KBT eller sjukvården är alla erkända metoder evidensbaserade enligt den nuvarande kunskapen som finns dokumenterad, även om de ständigt utvecklas genom utvärdering och förbättring.

* Peer review är en grundsten i all forskning och vetenskaplig litteratur. Det betyder på svenska ungefär "granskning av jämlika personer" eller "kollegial granskning". Det vill säga att sakkunniga har gått igenom och granskat innehållet, utan att känna till vem författaren är.

Detta används som standard i alla vetenskapliga tidskrifter och är till för att genomlysa och utvärdera all forskning innan den publiceras. Praktiskt betyder det att en forskare genomför en studie som han senare låter andra experter (professorer) inom området granska och kritisera för att förbättra och säkerställa innehållet inklusive de slutsatser som dras.